Kubehusene

Arbejdet med Kubehusene indeholdt udgravning af byggegrube og kloakarbejder, men størstedelen af projektet indeholdt udgravning for, samt støbning af fundamenter og terrændæk. Fundamenterne var i størrelserne fra 500×500 mm til 2.200×1.600 mm. Der er støbt mere end 455 m³ beton, leveret mere end 22.300 kg armering samt leveret og udlagt mere end 25.580 kg armeringsnet.

Derudover udførte Holbøll belægningsarbejdet, hvilket omfattede etablering af betonkonstruktioner til vægge i plantebede, lægning af fliser til gang- og køreareal samt tilpasning af fliser til dæksler. Derudover blev der etableret vandrender, cykelstativer med 169 pladser, lokale stisystemer samt beplantning af hele udearealet omkring Kubehusene.

 

Hovedmængder

Beton (455 m³)
Armering (50.000 kg)
Udgravning af jord (6.000 m³)
Tilfyldning med grus (4.000 m³)
Plantebede vægge (30 m)
Belægningssten i beton (800 m²)
Betonvandrende (145 lbm)

 

Læs mere om kompetencerne

Belægning | Gang- og kørearealer 

Beton | Terrændæk | Fundamenter 

Kubehusene | Reference | Holbøll udfører beton og belægning
Bygherre: Høpfner Projects