Køng biogasanlæg

Holbøll havde ansvaret for anlægsarbejderne på opførslen af det nye Biogasanlæg Køng, 4570 Lundby. Når anlægget er fuld driftsklar i 2022, vil det levere opgraderet gas til forsyningsnetværket. Anlægget vil få sine biomasser fra oplandet samt roepulp fra Nordic Sugar ved Nykøbing Falster.

Anlægsarbejdet indeholdt bl.a. terrænregulering, udførsel af fundamenter til reaktortanke, udgravning og etablering af regnvandsbassin, stribefundamenter, bundplade, støttemure, kloakledninger samt bundopbygning ved anlæggets plansiloer. Derudover forberedte Holbøll grunden til de efterfølgende vej- og byggearbejder, etablerede fundamenter til ni bygninger ved Køng Biogasanlæg.

Arbejderne indeholdt løbende midlertidig grundvands-sænkning.

Bygherre: Nature Energy A/S