Køgevej rundkørsel

To nye rundkørsler og 800 meter ny vej skal forbedre trafiknettet omkring Næstveds nye erhvervs- og butiksområde, så beboere og glade købere nemt kan komme til, fra og omkring området; også selvom der kommer flere butikker til.

Arbejdet har krævet udgravning af 30.000 tons jord, etablering af fire bygværker, 30 stk Ø1250 brønde og over 2.000 meter regn- og spildevandsledning.

Derudover har vi etableret et regnvandsbassin, reetableret Køgevej, gravet ledningsgrave, sat 1.500 meter kantsten og etableret den nye kørebane.

Bygherre: Næstved Kommune & NK Spildevand