Klosterlunden et. 2

Holbøll vandt en byggemodningsentreprise af 50 parceller for NK Forsyning og Klosterlunden.

Byggemodningen omfattede afgravning, regulering og komprimering af planum. Af det ca. 6 hektar store område blev 9.600 m² bundsikret og fik indbygget stabilt grus til fortov, fællesstier og kørearealer, mens samlet ca. 14.000 m² fik udlagt varmblandet asfalt til stam- og boligveje samt kørearealer.

Der skulle etableres støjvolde og bassiner med indbygget lermembran. For at håndtere nedbør blev der ved stam- og boligveje etableret vejdræn overdækket med filtermuld for optimal dræning.

 

Hovedmængder

Regulering og komprimering af planum (16.500 m² )
Støjvolde (8.000 m³)
Vejdræn og filtermuld (ca. 1.000 lbm)
Varmblandet asfalt (samlet ca. 14.000 m² )
Bundsikring og stabilt grus (samlet ca. 9.600 m² )
Fjernvarmeledninger (ca. 2.000 lbm)
Ledningstræk til regnvand (ca. 2.500 lbm)

 

Læs mere om kompetencerne

Belægning | Stier | Asfalt | Kantsten 

Jord | udgravning 

Forsyning | Kloak 

Klosterlunden | Nyheder | Holbøll afleverer projekt, byggemodning
Bygherre: Multi Revision