Kloaksanering

I forbindelse med kloaksanering af regn- og spildevand i Ringsted by, har Holbøll fået til opgave at etablere 1,5 km hovedledning i dimensionerne Ø200-Ø900. Der er blevet etableret nye regn- og spildevandsstik med skelbrønde til 80 ejendomme. Derudover har Holbøll udført jord og gravearbejdet for etablering af ny fjernvarme og vandforsyning med nye hovedledninger i veje og stik til 70 ejendomme.

Under hovedvejen blev der gennemføret en pilotrørsboring. Arbejdet blev udført med Ø800-rør, i fire meters dybde og over en distance på 80 meter.

 

Hovedmængder

Hovedledning (ca 1.5 km, Ø200 – Ø900)
Regn – og spildevandsstik (80 ejendomme)
Fjernvarme og vandforsyning (70 ejendomme)
Pilotrørsboring (80 m, Ø800)

 

Læs mere om kompetencerne

Forsyning | regn- og spildevandsledninger 

Bygherre: Ringsted Forsyning