Kloaksanering Anlægsvej

For Ringsted Forsyning har vi udført kloaksanering af Anlægsvej, Kongensgade, Dronningensgade og Prinsensvej samt gravearbejder for 930 meter fjernvarme og 700 meter vandledninger. Der er i alt lagt 2.200 meter kloakledning og sat 50 stk. Ø1250 brønde, 136 stk. Ø315 skelbrønde og 51 stk. Ø315 vejbrønde. Herudover er ca. 8.400 m² vejareal blevet reetableret.

Under denne kloaksanering skulle der være adgang for ærindekørsel til Ringsted Centrum. Derfor krævede projektet meget arbejde vedr. afspærring og skilteplaner, samt kontrol af disse og løbende ændringer som projektet skred frem i det tæt bebyggede villakvarter.

Kontakten til beoerne på Anlægsvej og de øvrige veje var essentiel for dette projekts succes, derfor delte vi ugentlige nyhedsbreve ud til beboerne. Nyhedsbrevene indeholdte bl.a. links til hjemmesiden, hvor der hele tiden blev lagt nyheder op om sagen.

Med tre bygherre krævede projektet derudover omfattende koordinering og planlægning med de tre bygherre, samt en meget fleksibel arbejdsproces blandt alle involverede parter.

 

Hovedmængder

Afvanding Ø250-315 (1.500 m)
Jordarbejde (13.000 m³)
Afvanding Ø500-Ø1.000 (700 m)
Færdig vej inkl. fortov (8.400 m²)

 

Læs mere om kompetencerne

Forsyning | Kloaksanering  

Kloaksanering | Holbøll
Bygherre: Ringsted Spildevand A/S & Ringsted Fjernvarme