Kanalvej

For Næstved Havn og NK forsyning A/S har vi udført 1.400 meter ny Ø1600 beton spildevandsledning i 3-4 meters dybde. Der er bl.a. etableret ny havnespuns med 10m lange spunsjern langs kanalen og ledningen, over en strækning på 1.200 meter med bolværk, samt borede jordankre flere steder på spuns strækningen.

Derudover er der lavet 1.200 meter ny vej med vejafvanding og nye fortovsbelægninger, samt stier og grønne områder langs med kanalen. Vejarbejdet krævede diverse trafikafspærringer og trafikomlægning i en periode, da flere butikker, byggemarkeder mm normalt anvender denne vej. Herudover etablerede vi flere insitustøbte bygværker på strækningen.

 

Hovedmængder

Spuns samt bolværk (1.200 m)
Jordarbejde (25.000 m³)
Afvanding Ø1600 (1.400 m)
Færdig vej inkl. fortov (1.200 m)
Asfalt 8 cm (ca. 1.600 m²)
Græsarmering & fliser (ca. 1.600 m² & 1.600 m²)

 

Læs mere om kompetencerne

Belægning | Vej 

Forsyning | Spildevandledning 

Fundering | Spuns 

Jord | Udgravning 

Bygherre: Næstved Havn & NK Forsyning