KAB Domicil

Det nye KAB domicil skal med sine nye 7.400 m² både huse sine 360 medarbejdere samt løfte nærmiljøet med sine offentligt tilgængelige stueetage. De mange kontor-, opholds- og servicearealer skulle etableres inden for en kort tidsperiode og med afsæt i en række bæredygtige løsninger.

Holbøll har gravet ud for sandpude og reguleret byggegrundens terræn. Bygherre ønskede at udnytte det naturligt bakkede landskab som opfordring til leg og bevægelse. Terrænet blev stabiliseret med 13 m spunsjern, og det fire etagers høje domicil hviler på 150 mm støbte terrændæk og punktfundamenter i størrelsen 3,6×3,6×0,8. Blandt de bæredygtige initiativer i domicilet vil Holbøll etablere dræn samt en 25 m³ brønd til opsamling af regnvandet. Brønden er forbundet til de grønne tagterrasser, der året rundt kan bruge regnvandet til vanding.

Holbøll har desuden haft ansvaret for al kloakarbejde. Ved afslutningen af entreprisen bundsikre og udføre betonbelægning, stibelægning og fortove.

 

Hovedmængder

Jordarbejde (15.000 ton)
Fundamenter og terrændæk (2.000 m²)
Belægning (samlet 2.350 m²)

 

Læs mere om kompetencerne

Beton | Terrændæk | Punktfundamenter 

Fundering | Spuns 

Jord | Udgravning 

KAB Domicil | Holbøll graver ud for og støber fundamenter
Bygherre: 5E Byg