Gniben

Efter et sommerhusområde ved Gniben oplevede et stigende antal oversvømmelsesgener, fik Holbøll til opgave af etablere et 950 m jorddige. Entreprisen omfattede bl.a. etablering af bygværk ved udløbsrør, raltungetilbagelægninger og ralfodringer.

Derudover udførte Holbøll spuns til udløb, regulerede havbunden og etablerede betondæk, dræn, brønde samt strandvold.

 

Hovedmængder

Søral (ca. 1.000 tons)
Sand til havstokken (ca. 2.000 m³)
Lermasse til digets kerne (ca. 12.000 m³)
Stålspuns 10,5 m (11 stk)
Kystfodring ral (900 m³)

 

Læs mere om kompetencerne

Jord | Jorddige 

Gniben | Reference | Holbøll etablerer jorddige
Bygherre: Odsherred Kommune