Genbrugspladser

Arbejdet med de to genbrugspladser i henholdsvis Ringsted og Herlufmagle omfattede afrømning og udgravning, etablering af 109 brønde i Ø315- Ø1250, kloakledninger i Ø110-Ø500, en pumpestation og tre koalescensudskillere til rensning af olieholdigt spildevand.

Holbøll stod endvidere for udgravning til diverse vand og el, herunder et regnvandbassin med lermembran. Betonarbejdet indeholdte støbning af støttemure, etablering af 110 meter L-elementer, samlet 1.400 m² terrændæk og tilhørende fundamenter. Belægningsarbejdet inkl. bundopbygning blev også udført af Holbøll og omfattede 10.600 m² belægningssten, 6.300 m² asfalt og samlet 800 m kantsten.

Genbrugspladserne fik hver en tilhørende bygning på hhv. 210 m² og 390 m², hvor Holbøll havde ansvaret for kontrahering og koordinering af de forskellige fagentrepriser.

 

Hovedmængder

Belægning (17.230 m²)
In situ beton (510 m³)
Udgravning (12.500 m³)

 

Læs mere om kompetencerne

Belægning | Belægningssten | Asfalt | Kantsten

Jord | udgravning  

Bygherre: Affald Plus