Gaulumparken

I forbindelse med nedrivning, renovering og genopførsel af 141 rækkehuse i Holmegaard nær Næstved, udfører Holbøll en underentreprise, der omfatter de 82 rækkehuse i Kattekæret og Hovedledet. Af de 141 rækkehuse skulle 81 rives ned og genopføres, mens de resterende 60 var af nyere bebyggelse og derfor kun skulle renoveres.

Holbøll skal som underentreprenør på projektet udføre jord- og betonarbejde; herunder bl.a. gravet ud, jævnet og med sundolitt-elementer etableret 82 stk 20 cm betonplader til udhusene (ca. 650 m²) samt terrændæk (ca. 6.600 m²). Derudover skal Holbøll udføre kloakarbejde og belægning af 1.600 m² brandveje, 1.300 m² hovedstier, 5.000 m² haver og 2.700 m² asfalt til bl.a. p-pladser.

 

Hovedmængder

Jordarbejde (10.000 m³)
Terrændæk (6.600 m²)
ø110-200 PVC (3700 m)
ø315-600 brønde (120 stk)
Dræn langs huse (2.800 m)
200 mm tagbrønde (128 stk)

 

Læs mere om kompetencerne

Jord | Udgravning 

Beton | Terrændæk 

Belægning | Brandveje | Hovedstier | Asfalt 

Forsyning | Kloak

Gaulumparken Fensmark, Holbøll udfører anlægsarbejder
Bygherre: Hoffmann