Gasledning

Sammen med Evida er Holbøll i gang med at etablere den 28,8 km lange strækning mellem Guldborgssund og Maribo. Projektet skal reducere CO2-udledninger, sikre stabil energiforsyning til området og muliggøre, at Nordic Sugar og andre virksomheder kan skifte fra kul og olie til gas. Det fulde projekt er opdelt i tre strækninger. Hele gasledningen er i alt 115 kilometer lang og skal gå fra Everdrup på Sydsjælland til Nakskov. Projektet forventes afleveret i april 2024. Holbøll udfører delstrækning 2, som er 28 km. Strækning forløber fra Nykøbing i øst til Maribo i vest.

Når projektet er afleveret, vil det være muligt at levere gas som erstatning for kul og olie. Dette kan bidrage til at skabe en mere stabil og bæredygtig energiforsyning i området. Selve gasledningen bliver tilkoblet det fælles transmissionsnet fra Everdrup og kan tage gas ned til virksomheder på Lolland og Falster heriblandt de to sukkerfabrikker i Nakskov og Nykøbing. Der vil også være mulighed for lokal biogasproduktion, som kan sendes fra Lolland og Falster til ledningsnettet på Sjælland.

Bygherre: Evida