Frederiksberg Skole

Holbøll af haft ansvaret for jordarbejde, afløb, befæstelser og beplantning ved nybyg af Frederiksberg Skole. Jordarbejdet omfattede rydning af 1.000 m² eksisterende muldlag, udgravning til terrændæk og ledninger, tilfyldning samt indbygning af 11.500 m² bundsikring og 11.500 m² stabilgrus. Holbøll har lagt og tilsluttet alle regn-, dræn og spildevandsledninger med tilhørende brønde, pumpebrønde og fedtudskiller.

Skolens udv. områder blev udført med ca. 10.000 m² ny belægning bestående af henholdvis 6.700 m² asfalt, 132 m² gummibelægning og 3.100 m² belægningssten samt ca. 4 000 m² grønne områder med græs og beplantninger. Valget af belægning, beplantning, stisystemer, trappeanlæg og inventar inddeler Frederiksberg Skole i tre karakteristiske udendørs-zoner: ’Den urbane gård’, ’Sciencestrædet’ og ’Haverne’.

 

Læs mere om kompetencerne

Jord | udgravning 

Belægning | Legepladser

Frederiksberg Skole | Reference | Holbøll udfører jord, kloak og belægning
Bygherre: Hansen & Andersen