Flugtvejstrappe

Flugtvejstrappen skulle etableres på bagsiden af skolebygningen, hvor der ikke var adgang for levering af materialer. Alle materialer blev leveret og fjernet fra pladsen med kran. Området omkring pladsen var stærkt befærdet af personale og elever på skolen samt besøgende til det nærliggende coronatestcenter. Projektet krævede derfor stor opmærksomhed på at sikre pladsen under og efter udførslen.

Flugtvejstrappen blev etableret ved frigravning til kælderniveau. Trappevægge og bundpladse blev in-situ støbt. Der etableres stålbjælker på tværs af trappevæggene for at stabilisere konstruktionen og et gelænder monteres for at undgå faldulykker. Kældervæggen, der blotlægges under udgravningen, får skåret en åbning til den nye sikkerheddør.

 

Hovedmængder

Jordarbejde (100 m³)
Armering/Beton (4.000 kg / 23 m³)
Faskine (1m, 3 m³)

 

LÆS MERE OM KOMPETENCERNE

Beton 

Flugtvejstrappe, Holbøll udfører betonarbejder
Bygherre: Lillestrøm Blume EL