Fjervarme | Næstved

I forbindelse med Næstveds konvertering til fjernvarme har Holbøll som hovedentreprenør ansvaret for jord- og anlægsarbejder samt rørleverance, mens underentreprenør Kalundborg rør og fjernvarmeteknik A/S har ansvaret for smedearbejder.

Entreprisen omfatter etablering af ca. 7.452 m. hovedledning samt 6.500 m. stikledninger til boliger i Åderupkvarteret nord for Ringvejen i Næstved.

Anlægsarbejde i bymiljø og reetablering
Pga. trafiksikkerhed i bymiljøet måtte Holbøll kun grave 300 meter ad gangen, hvilket medførte hyppige besøg af samarbejdspartnere til muffe- og asfaltarbejderne. God koordinering og planlægning på tværs af de mange grænseflader har derfor været essentiel for at overholde den stramme tidsplan.
Sjakket stødte jævnligt på fremmedledninger samt forsynings- og kloakledninger der skulle omlægges. Stikledningerne blev ført ind på beboernes ejendom og gjort klar til tilslutning, og både offentlig og privat belægning blev reetableret. Dette omfattede bl.a. asfaltveje, fortove, kantstene, fliseindkørsler, græs, hække og plantebede.

Vejdirektoratet udstedte for første gang i ti år gravetilladelse i statsvejen til et sådant projekt. Holbøll fik herved 48 timer til at grave ud, lægge to 64 meter Ø273/500 fjernvarme-ledninger og reetablere krydset ved Åderupvej og Ringvej.

Trafikregulering og beboerkontakt
Området har under hele udførslen været stærkt trafikeret. Udover at være tætbebygget med villaer, har en af Næstveds største folkeskoler beliggenhed i området. Trafikreguleringen og arbejdsprocesserne tog derfor særlige hensyn for at passe på de nye trafikanter.
Arbejdet bliver udført dør om dør med beboerne. Sjakket blev derfor instrueret i at indgå i gode dialoger med beboerne, der blev løbende uddelt infosedler om byggeriet og udført specialopgaver for at hjælpe beboere der var generet.

Hovedmængder
Hovedledning Ø26-406,4 (7.452 kanalmeter)
Stikledninger (6.500 m)
Jordhåndtering (5.500 m3)
Asfalt (14.500 m2)

Fjernvarme Næstved Holbøll hovedentreprenør
Bygherre: Næstved Fjernvarme