Fjernvarme | Sorø

Holbøll havde fornøjelsen af at etablere og levere de to fjernvarme-forbindelsesledningerne, der i fremtiden skal forbinde Sorøs nye CO2-neutrale, biomassefyrede kraftvarmeværk på Kragelundsvej med borgernes hjem.

Projektet omfattede etablering of rørleverance af to fjernvarme-forbindelsesledninger i Sorø. I den forbindelse har Holbøll gravet rørgrave i varierende omgivelser: Fra tungt trafikerede, asfalterede veje og cykelstier til ubefæstede arealer og grusveje. Dele af rørgravenes blødbund måtte udskiftes mens andre dele måtte afstives. For at kunne føre fjernvarmen sikkert under den krydsende motorvej etablerede Holbøll et 220 meter foringsrør ved styret underboring. Projektet krævede særlig opmærksomhed på fremmede ledninger, der enten måtte håndteres eller omlægges løbende under etableringen. De fremmede ledninger omfattede bl.a. afløbs-, drænings-, vand-, el-, gas- og krydsende fremmedledninger.

 

Hovedmængder

Rørgrav med kanal (ca. 7.200 m)
Dobbeltrør ø168,3/560 og ø273,0/800 (ca. 7.200 m)
Jordhåndtering (ca. 12.000 m³)
Styret underboring (220 m, 5 m dybde)

 

Læs mere om kompetencerne

Forsyning | Fjernvarme 

Fjernvarme | Holbøll graver for og etablerer forsyning
Bygherre: Sorø Fjernvarme A/S & C/O I/S AffaldPlus