Fjernvarme | Egedal

Fjernvarme i Egedal Kommune.

Holbøll havde som hovedentreprenør ansvaret for udvidelsen af distributionsnettet til fjernvarme i Egedal Kommune, så det også omfattede Dronningekvarteret.

Størstedelen af fjernvarmen er etableret på befæstede og ofte smalle arealer i Stenløse bymiljø, hvilket krævede manøvredygtige maskinførere og omfattende trafikregulering i områder, hvor mange børn skal finde til og fra skole. Arbejdet har derudover foregået i tæt dialog med grundejerne.

Efter 6 mdr. var 85 husstande klar til at få tilsluttet deres nye energikilde.

 

Hovedmængder

Twinrør; Befæstede arealer, ø26+26/140 – ø114+114/400 (2.545 lbm)
Twinrør; Ubefæstede arealer, ø26+26/140 – ø114+114/400 (1.045 lbm)
Ventilbrønde; ø60+60 – ø114+114 twinrør (7 stk)
Husindføring (85 stk)
Genbrugsbelægning (5000 m²)

 

Læs mere om kompetencerne

Forsyning | Fjernvarme 

 

Fjernvarme | Holbøll lægger fjernvarme i Egedal
Bygherre: Egedal Fjernvarme A/S