Erosionssikring

I forbindelse med, at brinkerne på den nordlige del af Norde Landkanal ved HOFOR i Ørestad var delvist eroderet omkring vandspejlet og helt op til kronekanten, har Holbøll udført en erosionssikring.

For at stoppe erosionen og stabilisere brinkerne fjernede Holbøll indledende en lille mængde jord og græstørv. Dernæst blev der udlagt kampesten på bunden af kanalen for at holde på de skærver, der blev lagt på skråningerne. analens profil måtte ikke blive ændret, det var derfor vigtigt at vegetationen ved den øvre del af brinkerne blev bevaret eller genoprettet ved jordkastet muld og sået med græsblanding. De øvrige arealer er reetableret og eftersået.

Under gang- og cykelbroerne vil erosionssikringen ligesom langs brinkerne blive udført ved udlægning og opfyldning af skærver.

 

Hovedmængder

Bortkørsel, afgravning (100 tons)
Kampsten (256 m³)
Skærver (800 m³)

Bygherre: By & Havn