Enø kystbeskyttelse

Holbøll fik til opgave at udføre kystsikring på den populære ferieø Enø ved Karrebæksminde. Som hovedentreprenør samarbejdede Holbøll med Næstved Kommune samt rådgivende ingeniør Niras og bygherre Enø Digelaug. Projektet blev afleveret i foråret 2023.

I projektet skulle der etableres nye diger, samt højvandsmur ved kanalen og de eksisterende diger skulle forhøjes. Yderligere skulle der bygges højvandsvægge og højvandsmure, hvor der ikke var plads til et dige. På en udvalgt strækning blev der etableret skråningssikring ved de huse, der ligger tæt ved vandet. Til glæde for badegæsterne, blev badestranden fodret med 30.000 kubikmeter sand, som gør den 10 meter længere.

Det omfattende arbejde har gjort at området vil være sikret mod 100 års højvandshændelser og kan modstå en højvandsstigning på to meter over den normale vandstand.

Bygherre: Enø Digelaug