Cykelsti Præstø Landevej

Holbøll har for Vejdirektoratet anlagt to meter brede, enkeltrettede cykelstier samt afvandingsgrøfter i begge sider af Præstø Landevej fra Blangslev til Hammer Torup.

Formålet er at skabe et mere sammenhængende cykelstinet og derved forbedre forholdene for cyklister på strækningen, så det bliver attraktivt for flere at bruge cyklen som transportmiddel.

De nye cykelstier strækker sig over 2,5 km og anlægges i forlængelse af de eksisterende stier, der løber gennem Mogenstrup og videre ned til Blangslev.

Projektet har bl.a. omfattet afrømning af 16.000 m³ muldjord, indbygning af 15.000 m³ råjord, genudlægning af muldjord på 46.000 m² rabatter og grøfter samt sået græs over et samlet areal på 46.000 m².

Derudover har Holbøll lagt 2.000 m kloakrør, etableret 30 sandfangs- og nedløbsbrønde samt lagt 10.200 m² vejbelægning til stier.

Bygherre: Vejdirektoratet