Constantia Flexibles

I forbindelse med Constantia Flexibles 6.000 m² nybyg fordelt på 700 m² administration og 5.300 m² produktionshal og lager, skal Holbøll udføre jord-, kloak og belægningsarbejde.

Byggemodningen omfatter bl.a. udgravning til fundamenter, etablering af en 2.000 m³ gruspude og indbygning af 250-300mm BSG og SG under Coloc sten og brandveje. Derudover skal Holbøll etablere dræn- og spildevandsledninger med tilhørende brønde fra ø315-1250. Belægningsarbejdet omfatter lægning af grå SFColoc over Constantia Flexibles ca. 3.900 m² store udendørsområde.

 

Hovedmængder

Gruspude (2.000 m³)
Regnledning ø110-315 (550 lbm)
Drænledning ø113 (670 lbm)
Brønde ø425-1250 (ca. 25 stk)
Spildevandsledninger ø110-160 (900 lbm)
8cm SF-Coloc (3.900 m²)

 

Læs mere om kompetencerne

Jord | udgravning 

Kloak | spildevandsledninger 

Belægning | udendørsområde 

Constantia Flexibles | Holbøll udfører byggemodning for ny produktionshal
Bygherre: Constantia