Campus Næstved

I forbindelse med opførsel af en ny campusbygning for VUC Næstved, udførte Holbøll spuns- og jordarbejde samt kloak og belægning. Det ujævne terræn krævede gravning for ledninger samt en udgravning af jord på 14.000m³ inden vibreringen af 20 meter lange spunsjern. Flere spunsjern blev skåret til på pladsen.

Holbøll havde ansvaret for belægning af en 442m² p-kælder, og etablerede derudover dræn og regnvandsledninger: Herunder både indvendige og udvendige ledninger, en 80m³ faskine, sokkelaffugter samt etablering og tilslutning til eksisterende spildevandssystem.

 

Hovedmængder

Spuns (1.600 m²)
Jordarbejde (14.000 m³)
Afvanding (500 m)

 

Læs mere om kompetencerne

Fundering | Spuns 

Jord | udgravning 

Bygherre: CC Contractor A/S