Campus Næstved

I forbindelse med opførsel af en ny campusbygning for VUC Næstved, udførte Holbøll spuns- og jordarbejde samt kloak og belægning. Det ujævne terræn krævede gravning for ledninger samt en udgravning af jord på 14.000m3 inden vibreringen af 20 meter lange spunsjern. Flere spunsjern blev skåret til på pladsen.

Holbøll havde ansvaret for belægning af en 442m2 p-kælder, og etablerede derudover dræn og regnvandsledninger: Herunder både indvendige og udvendige ledninger, en 80m3 faskine, sokkelaffugter samt etablering og tilslutning til eksisterende spildevandssystem.

Hovedmængder

Spuns (1.600 m2)
Jordarbejde (14.000 m3)
Afvanding (500 m)

Bygherre: CC Contractor A/S