Stenstrup | Byggemodning

Projektet omfattede en byggemodning af en otte hektar stor byggegrund samt 40 tilhørende parceller i udkanten af Næstved. Holbøll A/S udførte projektet som hovedentreprenør.

I takt med at vi påbegyndte udgravningen og de indledende arbejder, undersøgte arkæologer området for kulturskatte. Samarbejdet krævede en god dialog, fordi vi ikke kunne påbegynde gravearbejdet før arkæologerne gav grønt lys.

Det nye boligområde er inddelt i seks boligveje, men forbindes med stisystemer og fælles grønne regnbede. Regnbedene leder regnvand til regnvands- og afvandingssystemet med fem ind- og afløbsbygværker, hvilket sikrer boligområdet mod skybrud.

I takt med det forberedende arbejde af grundens planum blev overskudsjorden bl.a. indbygget i støjvoldene, der adskiller boligområdet fra den trafikerede Vordingborgvej.

Derudover omfattede entreprisen spildevands- og forsyningsledninger, belægning til bolig-, stam- og adgangsveje samt asfaltering, fortov, kantstene og grusstier.

 

Hovedmængder

Støjvold (9.400 m³)
Spildevandsledninger Ø200 (1.160 lb.m.)
Spildevandsbrønde Ø1250 (18 stk)
Regnvandsledninger Ø160-700 (280 lb.m.)
Regnvandsbrønde Ø1250 (4 stk)
Afvanding (32 stk. Ø400 brønd, 1.400 lb.m. Ø200 plastrør)
Bundsikring og stabilt grus (28.000 m²)
Belægning (Fortov 150 m², asfalt 11.620 m², kantsten 720 m)

 

Læs mere om kompetencen

Jord | Byggemodning 

Stenstrup Byggemodning, Holbøll Reference
Bygherre: Næstved Kommune & NK Forsyning