Birkedalen & Rørmosen

I Greve har villakvarteret Birkedalen fået lagt nye regn- og spildevandsledninger, ny Ø2000 pumpe- og sandfangsbrønd og ikke mindst et nyt udløbsbygværk.

Søen fungerer som regnvandsbassin i regnfulde tider, og Holbøll fik fornøjelsen af at forhøje kanterne og derved øge kapaciteten.

Kort inden afleveringen af Birkedalen fik samme team til opgave at erosionssikre et nærtliggende åløb, Rørmosen.

Åløbet kunne ikke længere følge med vandmængderne, og brinkerne op til beboernes baghaver var begyndt at erodere.

Løsningen blev, at Holbøll annullerede det eksisterende åløb, gravede et nyt, højere og erosionssikret åløb, forstærkede brinkerne tættest på ind- og udløbsbygværkerne med spunsjern og ledte beboernes regnvand væk via et nyetableret afledningssystem.

Bygherre: Klar Forsyning