Banearbejde | Vordingborg st.

Banearbejde for Bane Danmark.

I forbindelse med Bane Danmarks udvidelse og fornyelse af Vordingborg St. i 2019, havde Holbøll som underentreprenør for Swietelsky ansvaret for jord- og kloakarbejdet.

Underentreprisen omfattede udgravning og bortskaffelse af ca. 15.000 m³ jord, indbygning af underballast og ballast til nye sporkasser samt lægning af omkring 2.000 lbm kloak langs eksisterende dæmninger.

Tidsplanen blev udfordret da udgravningen stødte på 6.500 m³ blødbund. Mens den ekstra jord skulle graves af, og ny jord indbygges og komprimeres, blev arbejdet stadig udført i sporspærring. Den begrænsede arbejdsramme krævede høj effektivitet af byggeteamet og stærke koordineringsevner af projektledelsen, der skulle sikre et godt samspil mellem alle tre involverede entreprenører i banearbejde-t.

 

Hovedmængder

Jordarbejde (15.000 m³)
Blødbund (6.500 m³)
Indbygning SGII (4.450 m³)
Indbygning af ballast (3.560 m³)
Indbygning af grus (1.100 m³)
Nivellering, komprimering (10.200 m²)
Kloak Ø110-Ø400 (2.000 lbm)

 

Læs mere om kompetencerne

Jord | Banearbejde 

Banearbejde, Vordingborg St. | Holbøll udfører banearbejde
Bygherre: Swietelsky