Arbejdernes Andelsboligforening | Gårdsanering

Arbejdernes Andelsboligforening fik totalrenoveret baggården til deres afdeling nr. 28, 29 og 30 i København.

Totalrenoveringen indeholdte jordhåndtering, udskiftning af nye kloaker nede i 7m dybde, nye insitustøbte trappeopgange og støttevægge, samt belægningsarbejder, landskabsarbejder og beplantning.

Herudover havde Holbøll ansvaret for etablering af alt inventar, gelænder og skraldeoverdækninger, skraldesug samt belysning.

 

Hovedmængder

Belægningssten (1.600 m²)
Gummiasfalt (100 m²)
Kantsten (900 m)
Beton (400 m³)

 

Læs mere om kompetencerne

Belægning | Gårdmiljøer | Legepladser 

Arbejdernes Andelsboligforening | Gårdsanering | Holbøll
Bygherre: Arbejdernes Andelsboligforening