Amager Fælled | Naturgenopretning

Amager Fælled fik i 2017 udført en række naturforbedrende arbejder af Holbøll. Vi oprensede, reetablerede og genoprettede ni ekssiterende bassiner forskellige steder på Amager Fælled.

Arbejdet foregik i meget tæt dialog og samarbejde med By & Havn som var bygherre på propjektet. Der blev afholdt flere indledende projekteringsmøder, så bygherre kunne trække på Holbølls faglige ekspertise. På grund af den gode kommunikation var alle sikre på, hvad der skulle ske, da der skulle arbejdes i det meget følsomme og fredet område.

Der skulle bl.a. ammunitionsryddes flere steder, samt fældes og bortskaffes diverse piletræer og krat. Ved flere af vandhullerne skulle der arbejdes meget forsigtig for at passe på b.la. værdifuld naturlig vegetation i form af star, tuer og sortmærket kobbervandnymfer.

 

Hovedmængder

Oprensning af vandhuller (5.000 m²)

 

Læs mere om kompetencerne

Jord  | Naturgenopretning | Miljøoprensning 

Amager Fælled | Naturforbedring ved oprensning af bassiner | Holbøll A/S
Bygherre: By & Havn