Ådal | Naturgenopretning

Ved at etablere regnvandsbassiner i Ådal, der fungerer som et naturligt forsinkende overløb inden regnvandet løber ud i Ringsted Å, var Holbøll med til at realisere Ringsteds naturkvalitetsplan. Holbøll har stået for opgravning, genindbygning og udvidelse af regnvandsbassiner samt udvidelse af regnvandsbassiner. Arbejdet har omfattet håndtering af omkring 25.000 m³ jord samt etablering af betonitmembran under det eksisterende forbassin.

Når vandet stiger skaber det smukke og optimale forhold for en lang række fuglearter. Det styrker biodiversiteten, og gør Ådal til en vigtig økologisk korridor for dyr og planteliv – til stor glæde for de lokale borgere, der kan nyde naturområdet via de stisystemer og træbroer, som Holbøll også har anlagt. På opgaven havde vi Malmos med til beplantningsarbejdet. Både Holbøll og Malmos var med i de tidlige processer, så bygherre var sikker på at få et bæredygtig projekt.

 

Hovedmængder

Udgravning (24.000 m²)

 

Læs mere om kompetencerne

Jord | Naturgenopretning 

Ådal | Naturgenopretning med regnvands-bassiner | Holbøll A/S
Bygherre: Ringsted Forsyning