Projektet omfatter opbrydning af eksisterende belægninger mv. og reetablering, etablering af nye spildevandsledninger og brønde samt nye spildevandsstikledninger til otte ejendomme. Afslutningsvist har Holbøll ligeledes ansvaret for afmærkning og skiltning til det udførte arbejde.

 

Hovedmængder:

Spildevandsledninger Ø200 Plast (300 m)
Pumpebrønd Ø680-1010 (1 stk)
Stikledninger Ø110 til otte adresser (60 m)
Opbrydning (410 m²)
GAB (410 m²)

 

Rådgiver: MOE A/S
Bygherre: NK Forsyning
Entreprisesum: ca. 950.000 DKK