Holbøll har fået til opgave at udføre kloak- og vejprojektet Øverup Erhverv III for MOE.

Kloakprojektet omfatter: Jordarbejde, spilvandsledninger, spildevandsbrønde, regnvandsledninger, regnvandsbrønde.

Vejprojektet omfatter: jordarbejde, afvanding, bundsikring, stabilt grus, asfaltarbejde og afmærkning.