Vordingborg Spildevand A/S skal etablere bassinledninger og opdimensionere ledninger i et eksisterende regnvandssystem, hvor tre eksisterende overløbsledninger er blevet lukket til banegrøfterne for jernbaneforbindelsen Ringsted-Femern. Derudover er der behov for etablering af en ny spildevandsledning, fjernvarmeledning og vandledning alle med stik i Aarsleffgade.

Holbøll løfter entreprisen, der bl.a. omhandler etablering af en ca. 296 meter Ø1200 BT og en ca. 200 meter Ø500/1000 BT bassinledning. Derudover opdimensioneres 100 meter regnvandsledning i Kastanievej til Ø300 BT og 13 meter Ø500 BT til Ø700 BT samt 50 meter Ø400 PP i Chr. Richardtsvej opdimensioneres og løbsretningen vendes om.

De nye brønde og ledninger etableres ved udgravning med gravekasser, derudover skal etableres en ø250 PE ledning i foringsrør som styret boring fra Birkealle til Brovejen.

 

Hovedmængder:

  • Muldafrømning (600 m2)
  • Kloakledninger BT & PP Ø200-Ø1000 (ca. 1.2 km)
  • Kloakbrønde BT Ø1250-Ø2000 (ca. 20 stk)
  • Vandledninger Ø90 (260 lb.m.)
  • Fjernvarme twinrør ø33+33/160 – ø48+48/180 (ca. 270 lb.m)
  • BS & SG 150-250mm (2400 m2 & 2400 m2)
  • GAB 80-150mm (2400 m2)
  • Flise og betonbelægning (150 m2)
  • Brosten og chaussésten (70 m2)
  • Kantsten (640 lb.m.)

 

Bygherre: Vordingsborg Forsyning
Rådgiver: Sweco
Placering: Vordingborg
Entreprisesum: ca. 9.3 mio. DKK
Entrepriseform: Hovedentreprise
Periode:  August 2021 – Marts 2022