Holbøll udfører klimasikring

Klimasikring af Hundige Øst.

I forbindelse med byudvikling af området omkring Frydenhøj Allé skal der etableres nye kloakledninger og området skal klimasikres.

Holbøll udfører etape 1 som hovedentreprise for Greve Spildevand A/S.

Entreprisen omfatter etablering af nye regn- og spildevandsledninger i Frydenhøj Allé.

 

Hovedmængder:

Regnvandskloak ø315-ø800 mm (Ca. 400 lbm.)

Spildevandskloak ø200 mm PP (Ca. 340 lbm)

Stikledninger (Ca. 5 stk)

Brønde ø125-ø600 mm (Ca. 20 stk)

 

Se flere projekter med klimasikring her

Se alle vores referencer her