I starten af oktober igangsætter Holbøll A/S byggemodning for Næstved Kommune og NK forsyning ved Stenstrup, Vordingborgvej.

Holbøll skal udføre jord-, kloak- og belægningsarbejdet. Herunder bl.a. etablering af asfalt, kantsten og regnvandsbassiner.