I forbindelse med anlæggelsen af fem metrostationer i Sydhavn har Holbøll fået til opgave at udgrave Mozart Plads Station og Gåsebæk Station. Mozart Plads Station blev afleveret i december, og vi har nu taget fat på Gåsebæk Station. I alt forventer Holbøll, at de to udgravninger omfatter 30.000 m³ jord og 44.000 m³ kalksten.

Ved den nyligt indkøbte teleskopgravmaskine er det muligt for vores maskinfører at fylde næsten 5 biler i timen, og derved er arbejdet blevet effektiviseret betageligt.