I forbindelse med etableringen af et nyt boligområde i Ringsted udfører Holbøll kloak, fundering og belægning.

Kloaknettet skal skybrudssikres ved etablering af tre kassettebassiner, der samlet har en opstuvningskapacitet på 1.000 m³. En EPDM-membram sikrer, at regnvandet optages i kassetterne, hvor det opmagasineres, så hovedledningen aldrig modtager mere end dens maks kapacitet på 150 L/sek. Metoden betyder, at vi etablerer mindre ledninger og brønde, har mindre gravearbejde og færre tidskrævende arbejdsopgaver.

Funderingsarbejdet omfatter etablering af in sitou støbte fundamenter og betondæk. I områderne med blødbund bliver der udført borede fundamenter og op til naboskel bliver der vibreret spuns.

Holbøll har ligeledes ansvaret for belægning af fællesarealer, stier, parkering og asfaltveje i boligområdet.

 

 

Hovedmængder

Terrændæk (ca. 2.200 m²)
Fundamenter 400-1000 mm (ca. 850 m)
Kasettebassiner 3 stk (ca. 195 m³, 241 m³ & 411 m³)
Spildevandsledninger ø110-200 (ca. 400 lbm)
Regnvandsledninger ø160 (ca. 850 lbm)
Spuns 10 m HEB300 (ca. 60 m)