Holbøll skal udføre kloakarbejde for Lolland forsyning.

Arbejdet omfatter etablering af regnvandsledning og fem pumpestationer.