Denne uge afleverer Holbøll byggemodningsentreprisen af Klosterlunden etape II til Klosterlunden I/S.

Udvidelsen af Klosterlunden med 50 parceller på det næsten seks hektar store område bød bl.a. på 9.500 m² bundsikring, 14.000 m² varmeblandet asfalt, etablering af støjvold ud til Vestre Ringvej og udgravning samt lægning af ledninger til regnvand, tele, EL, vandforsyning samt fjernvarme.

 

Vi giver stafetten videre – Tak for et godt samarbejde