Holbøll har vundet en byggemodningsentreprise af 50 parceller for NK Forsyning A/S og Klosterlunden I/S. Med sine ”lange” udsigter over de åbne vidder kan Klosterlunden i fremtiden blive et af de eftertragtet boligområder i udkanten af Næstved.

Byggemodningen omfatter afgravning, regulering og komprimering af ca. 16.500 m² planum. Af det ca. 6 hektar store område skal 9.600 m² bundsikres og have indbygget stabilt grus til fortov, fællesstier og kørearealer, mens samlet ca. 7.500 m² skal have udlagt varmblandet asfalt til stam- og boligveje samt kørearealer.

Der skal etableres støjvolde og bassiner med indbygget lermembran. For at håndtere nedbør etableres der ved stam- og boligveje ca. 1.000 lbm vejdræn overdækket med ca . 0,9 m³ filtermuld pr. meter dræn for optimal afdræning. Ca. 2.500 lbm ledningstæk og 47 regnvandsparcelstik skal yderligere sikre, at det nye boligområde ikke oplever problemer ved kraftig nedbør.

Holbøll skal derudover grave for og nedlægge 2.000 lbm fjernvarmeledninger, ca. 200 lbm vandledning, 50 stikledninger og tilhørende skelbrønde samt ø1250 brønde til hovedledning.

 

Entreprisen er den anden af to byggemodninger af Klosterlunden. Tilbage i 2018 afleverede Holbøll den første byggemodning, og nu får vi så lov til at udføre anden etape også. Det er altid en fornøjelse at være med til at udbygge vores lokalmiljø omkring Næstved.