Kloak og kanal | Holbøll | Anlægsarbejde på hele Sjælland

Kloak til trælastholmen.

Trælastholmen er en del af By og Havns byudvikling i Københavns Nordhavn. Projektet omfatter bl.a. også etablering af to kanaler betegnet Frokostkanalen og Roerkanalen samt renovering af Trælastkajen.

Byggefelt 3.04 og 3.06 er begge beliggende i området mellem Sundkrogsgade og den nye Nordhavns metrostation. Byggefelt 3.04 er beliggende ud til de nye kanaler på to sider, mens byggefelt 3.06 har kanal til én side.

Holbøll udfører kloak- og jordarbejder på begge byggegrunde.

 

Hovedmængder:

Nøddesten 500 mm (850 m3)

Levering og tilfyldning mellem spuns og bygning (ca. 2.000 m3)

Spilde- og regnvandsledning ø110-ø315 (ca. 1.100 lbm)

Dræn ø80/92 (ca. 1.050 lbm)

Pumpebrønde (ca. 14 stk)

Olie- og fedtudskiller (2 stk)

 

Se flere projekter med kloakarbejder her

Se alle vores referencer her