Holbøll skal udføre kloakarbejdet på et af JCN Boligbygs kollegier i København.

Arbejdet omfatter bl.a. lægning af 800 lbm Ø110-250PP heraf ca. 500 lbm inkl. opstropning, 280 lbm omfangsdræn, Ø600 rørbassin, sætning af regnvandspumpebrønde samt brønde i Ø315-425 SB/SF/DB.

Bygherre: JCN Boligbyg
Entrepriseform: Fagentreprise
Kontraktsum: 2.7 mio. DKK
Placering: København