Forsyning | Holbøll udfører lokalt anlægsarbejde

Ny forsyning til Lundby!

Holbøll har fået ansvaret for anlægsarbejderne på opførslen af det nye Biogasanlæg Køng, 4570 Lundby.

Når anlægget er fuld driftsklar i 2022, vil det levere opgraderet gas til forsyningsnetværket.

Anlægget vil få sine biomasser fra oplandet samt roepulp fra Nordic Sugar ved Nykøbing Falster.

 

Anlægsarbejdet på forsyning skal udføres med første klasses materier, første klasses håndværksmæssig udførelse og første klasses kvalitetskontrol.

 

Anlægsentreprenørens arbejder:

  • Terrænregulering, fundamenter, regnvandsbassin, støttemur, bundopbygning inden belægninger samt ved plansilo og kloakledninger.
  • Midlertidig grundvandssænkning, fjernelse af regnvand under byggeperioden.
  • Levering og udførelse af fundamenter for reaktortanke inkl. 100mm isolering.
  • TV-inspektion af alle dele af kloak-anlægget
  • Forberedelse af grunden til vej-, anlægs- og byggearbejder, herunder oplægning af muldjord i depot på grunden.
  • Udgravning og udførelse af støttemure, stribefundament, afretning, tilslag og bundplade.
  • Afretning af volde med genudlægning af muld.

 

Se flere forsyningsprojekter her

Se alle vores referencer her