Holbøll har fået fornøjelsen af at etablere og levere de to fjernvarmeforbindelsesledningerne, der i fremtiden skal forbinde Sorøs nye CO2-neutrale, biomassefyrede kraftvarmeværk på Kragelundsvej med borgernes hjem.

 

Tidligere har Holbøll stået for byggemodningen af Kragelundsvej, og nu er vi klar til at fortsætte arbejdet, der bl.a. kommer til at omfatte etablering af rørgrave i tungt trafikerede asfaltveje og ca. 7.200 meter ø168,3 og ø273,0 dobbeltrør. Fjernvarmen skal ledes under en krydsende motorvej, og det er derfor nødvendigt at føre et foringsrør ved 220 meter styret underboring i 5 meters dybde. Dertil vil det kræve et stort overblik at holde styr på de mange fremmede ledninger der løbende skal håndteres eller omlægges.

 

Vi er begejstrede for at være en del af det vigtige forarbejde, så Sorø Kommune fortsat kan se ind i en fremtid med grønne klimagevinster og billigere varmeregninger til borgerne.