Damhusengens Skole Holbøll TRUST

Der er behov for et ekstra skolespor i området Vanløse/ Brønshøj. For at imødekomme dette behov er det blevet undersøgt om Hyltebjerg Skole kunne renoveres og udbygges med et ekstra spor. I forlængelse heraf er det konkluderet at Hyltebjerg Skole er i så dårlig stand at det vil være en bedre løsning, økonomisk såvel som pædagogisk, at rive skolen ned for i stedet at opbygge en ny og større skole.

Skolen, der allerede i dag kaldes Damhusengens Skole, efter en sammenlægning af Vanløse Skole og Hyltebjerg Skole, i 1/8-2017, vil over de næste år gennemgå en omfattende ombygning der blandt andet indeholde følgende delelementer:

 

  • Nedrivningen af Hyltebjerg Skole.
  • 16.000 m² nybyggeri.
  • En ny 10 gruppers daginstitution.
  • Etablering af madskoler.
  • Etablering af en ny tandklinik på 9 stole.
  • Implementering af Fremtidens Fritidsinstitution på Damhusengens Skole.
  • Bevaring af Hyltebjerg Skoles svømmehal.

 

Holbøll udfører projektets jord-, beton- og kloakarbejder i under etape 1-4.

Entreprisen omfatter bl.a. rydning af terræn, afgravning, opbygning af bærelag, udlægning af SG samt udgravning for fundamenter og terrændæk. Ca. 41.000 tons jord vil blive håndteret og kørt væk. Betonarbejderne omfatter etablering af linje- og punktfundamenter samt terrændæk til de nye bygninger. Derudover skal der etableres to elevatorgruber.

 

Entreprisesum: 43 mio. DKK
Bygherre: Enemærke & Petersen
Forventet opstart: August 2021

 

Damhusengens Skole Holbøll TRUST