Holbøll er netop gået igang med et nyt projekt i Ishøj.

I forbindelse med etablering af en ny produktionsbygning for Constantia Flexibles 6.000 m² skal Holbøll udføre jord-, kloak- og belægningsarbejde.

Byggemodningen omfatter bl.a. udgravning til fundamenter, etablering af en 2.000 m³ gruspude og indbygning af 250-300mm BSG og SG under Coloc sten og brandveje. Derudover skal Holbøll etablere dræn- og spildevandsledninger med tilhørende brønde fra ø315-1250. Belægningsarbejdet omfatter lægning af grå SF-Coloc over domicilets ca. 3.900 m² store udendørsområde.