Holbøll har vundet tilbudsrunden for renovering og opdatering af kontrolcenter EL for Energinet. Arbejdet omfatter udvidelse af transformerstationen med et nyt reaktionsfundament, 26 fundamenter for standard bæringer, seks samleskinner, fire lynfangermaster, olieudskiller og en kabelkanal.

Fundamententreprisen omfatter jord, kloak, beton og smedearbejder.

Bygherre: Energinet
Bygherrerådgiver: DGE Miljø og ingeniørfirma
Entrepriseform: Fagentreprise.
Placering: Sakskøbing

Kontraktsum: 2.7 mio. DKK